Tools
Register Login

SVA Solutions - Superior Vision & Automation

You are here: Home » Services & Products » Software & Hardware Development
zaterdag, 28 jan 2023

Software & Hardware Development

Core Development CycleOnze kernactiviteiten zijn software design en implementatie, gecombineerd met de selectie van noodzakelijke ondersteunende hardware teneinde een topkwaliteit oplossing af te leveren. Periferiële hardware kan eventueel door ons ontwikkeld worden, maar indien opportuun laten we dit door een van onze partners doen. Vanwege de complexiteit van industriële problemen in de high-tech sector, proberen we zo veel mogelijk kant-en-klare software en hardware bouwblokken te gebruiken. Dit kunnen zowel open-source alswel propriëtaire blokken zijn. Afhankelijk van de performance-eisen kan het noodzakelijk blijken één of meerdere onderdelen van de grond af aan op te bouwen of wezenlijk aan te passen.

Wij gebruiken moderne tools, ontwikkelmethoden en de bijbehorende processen om onze software efficiënt, onderhoudbaar, robuust en bugvrij te krijgen. In de praktijk gebruiken we de elementen waarmee onze specialisten het beste uit de voeten kunnen en die passen bij het probleem. De kwaliteit en tijdigheid van het eindresultaat zijn voor ons heilig, niet de manier om daar te komen.

Bij de selectie van ondersteunende hardware bouwen we enerzijds op ervaring met praktijkresultaten, anderzijds op de specificaties van de leverancier. Natuurlijk evalueren we altijd in een zo vroeg mogelijk stadium de haalbaarheid van enige specificatie met een bepaalde hardwareconfiguratie. Ook de marges worden nauwkeurig afgewogen zodat oplossingen robuust blijven werken in een niet-ideale omgeving. Tegelijkertijd worden de marges ook niet onnodig groot gemaakt waardoor bouwblokken duurder worden dan nodig is.

Concreet zijn onze expertisegebieden:

 • Ontwikkeling van 2D en 3D computer vision systemen met intelligente sensoren en maatwerk high-power LED lichtbronnen;
 • Ontwikkeling van geavanceerde algoritmen en datastructuren voor high-performance en multi-core computing;
 • Ontwikkeling van real-time video- en beeldverwerkingsalgoritmen, b.v. voor beveiligings- en "augmented reality"-applicaties;
 • Ontwikkeling en toepassing van geavanceerde optimalisatie-algoritmen, b.v. voor parameterselectie en parametertuning;
 • Efficiënt "proof-of-concept"-algoritmen en -systemen ontwikkelen met prototyping tools.

Enkele sleutelwoorden voor ons zijn:

 • C, C++, SIMD, real-time, multi-core, multi-threaded, CUDA GPU programming;
 • open source, Boost, STL, Qt GUI design, OpenGL, OpenCV, Python;
 • flexible licensing model, flexible development model;
 • in-house/on-site project development;
 • industrial-strength commodity & IP building blocks;
 • last but not least, kwaliteit, integriteit & robuustheid.