Tools
Register Login

SVA Solutions - Superior Vision & Automation

You are here: Home » Company » Business Model
donderdag, 30 mrt 2023

Virtual Workforce Pool

Er zijn vele redenen om te kiezen voor het "virtual workforce pool" concept. De belangrijkste is dat dit concept naadloos aansluit bij praktisch alle doelstellingen van onze bedrijfsfilosofie en bedrijfsvoering:

  • Elke high-tech topspecialist die ook nog eens ondernemerskwaliteiten bezit, een high-tech autonome eenheid, zou zich aangetrokken moeten voelen tot dit concept vanwege de vereiste technische en communicatiekwaliteiten, autonomiteit, en resultaatgerichtheid;
  • De bundeling van krachten levert een solide en stabiel systeem op dat gekenmerkt wordt door topkwaliteit en continuÔteit, en daardoor bijzonder aantrekkelijk is voor opdrachtgevers met een lange-termijn visie;
  • Tijd is kostbaar, dus gebruik hem zo efficiŽnt mogelijk. Door middel van high-tech autonome eenheden die effectief met elkaar communiceren en samenwerken is een veel hogere efficiŽntie haalbaar. In andere woorden: hogere productiviteit, lagere kosten, en meer werkvreugde.

Dus enerzijds uitdagingen en adequate beloningen, en anderzijds topkwaliteit, continuÔteit en lagere kosten. Natuurlijk zijn er ook enkele nadelen zoals altijd, maar die zijn verwaarloosbaar tegenover de vele voordelen die dit concept biedt.

Laten we nog even op het laatste punt terug komen. Het is wellicht zo normaal geworden dat velen er niet meer bij stil staan of het maar voor lief nemen. De dagelijkse woon-werk reistijd kost gemiddeld al snel 15 tot 20% van de totale werktijd (zie CBS-data), en de verwachting is dat de reistijd zal toenemen. Het verminderen van die overhead zet dus behoorlijke zoden aan de dijk. Natuurlijk is dit niet praktisch bij alle functies, zeker niet als de organisatie er niet op ingericht is. Echter, het is te verwachten dat steeds meer mensen zoeken naar mogelijkheden om enerzijds meer "quality time" over te houden en anderzijds de werkvreugde te vergroten. Dit hoort bij verhoogde welvaart, en dat is een van de belangrijkste drijfveren van de moderne samenleving. Onze onderneming probeert hier haar steentje aan bij te dragen.